Pravila privatnosti kompanije MicerequestInformacije o našoj organizaciji i veb sajtu

Micerequest Vam daje ova Pravila privatnosti u kojima Vas obaveštavaju o praksi i odlukama koje možete da donesete u pogledu načina na koji se Vaši podaci prikupljaju na internetu i kako se ti podaci koriste. Molimo Vas da pažljivo pročitate ova Pravila privatnosti i da se s vremena na vreme vraćate na ovu stranicu kako biste stekli uvid u sve eventualne izmene koje su izvršene u međuvremenu.


Kompanija Micerequest može dopuniti ova Pravila privatnosti u svakom trenutku tako što će objaviti dopunjene uslove na ovom sajtu. Svi dopunjeni uslovi automatski postaju važeći na datum koji je određen u objavljenim Pravilima privatnosti, osim ako nije drugačije navedeno.


Sajtovi obuhvaćeni ovim Pravilima privatnosti

Na Veb sajtu kompanije Micerequest mogu biti postavljeni linkovi prema veb sajtovima treće strane informativno i kako bismo Vam olakšali. Ako pristupite ovim linkovima, napuštate Veb sajt kompanije Micerequest. Ne kontrolišemo te sajtove niti njihovu praksu u pogledu privatnosti, koja se može razlikovati od naše prakse privatnosti. Ova Pravila privatnosti se ne odnose ni na jedan lični podatak koji eventualno odlučite da date nepovezanoj trećoj strani. Ne vršimo nadzor niti kontrolišemo koje podatke takvi sajtovi prikupljaju, kao ni praksu privatnosti bilo koje treće strane i nismo odgovorni za njihovu praksu privatnosti niti za sadržaj njihovih sajtova.


Vrste podataka koje prikupljamo i koristimo

U ovim pravilima, „podaci o ličnosti“ ili „lični podaci“ označavaju podatke o konkretnom pojedincu koji se štite u skladu sa zakonom u jurisdikciji u kojoj boravite. U nekim jurisdikcijama, „podaci o ličnosti“ ili „lični podaci“ ne obuhvataju poslovne kontakt podatke.


Veb sajt kompanije Micerequest prikuplja podatke na veliki broj različitih načina i u različite svrhe. Ukoliko odlučite da se registrujete na Veb sajtu kompanije Micerequest, od Vas će se zahtevati da date kontakt podatke (ime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, jedinstveno ime za prijavu i lozinku). Ove podatke koristimo da bismo Vas kontaktirali u pogledu usluga na našem sajtu za koje ste istakli interesovanje. Vaše kontakt podatke možemo koristiti i da bismo Vam slali informacije o drugim proizvodima i uslugama kompanije Micerequest, kao i promotivni materijal nekih od naših partnera, a za koji možete biti zainteresovani. Ako ne želite da primate ove promotivne objave, možete se odjaviti nakon što nam dostavite kontakt podatke ili u bilo kom trenutku nakon što se registrujete tako što ćete ažurirati svoja željena podešavanja (pogledajte odeljak o Odjavi u nastavku).


Imate i opciju davanja demografskih podataka (kao što su tip kompanije, veličina kompanije, lokacija, itd.). Kompanija Micerequest koristi ove demografske podatke kako bi razumela Vaše potrebe i interesovanja i kako bi Vam doživljaj sajta prilagodila u što većoj meri. Kompanija Micerequest koristi ove podatke za obradu Vaših naloga, omogućavanje učešća u promotivnim akcijama i kako bi Vam olakšala odnos koji imate sa nama.


Putem Veb sajta kompanije Micerequest možete naručivati proizvode ili usluge, tražiti informacije ili se prijaviti za dobijanje marketinških ili propratnih materijala. Da biste kupili proizvod ili uslugu od nas, tražićemo da nam date određene podatke. Potrebno je da nam date kontakt podatke (kao što su ime, adresa e-pošte i adresa za slanje) i finansijske podatke (kao što su broj poslovnog racuna, adresa fakturisanja i datum isteka). Prikupljeni finansijski podaci se koriste samo u svrhu naplate proizvoda i usluga koje ste kupili.


Ako od Vas prikupimo podatke o kreditnoj kartici, te podatke koristimo samo za obradu plaćanja i sprečavanje prevara. Kompanija Micerequest ne koristi podatke o kreditnoj kartici i druge slične osetljive lične podatke ni u jednu drugu svrhu bez Vaše izričite saglasnosti. Ne zadržavamo podatke o kreditnoj kartici nakon obrade plaćanja osim ako nam ne date dozvolu da zadržimo podatke o Vašoj kreditnoj kartici za buduća plaćanja.


U većini slučajeva, dajete nam saglasnost da koristimo Vaše lične podatke u skladu sa ovim pravilima tako što nam dajete te podatke. U nekim slučajevima, može se desiti da od Vas zahtevamo izričitu saglasnost ako verujemo da su podaci osetljivi ili da se može desiti da koristimo te podatke u druge svrhe koje nisu obuhvaćene ovim Pravilima privatnosti ili drugim obaveštenjima o privatnosti koja smo Vam stavili na raspolaganje.


Veb sajt kompanije Micerequest automatski prikupljaju tehničke podatke o Vašoj poseti (kao što su tip pretraživača, internet provajder, vrsta platforme, adrese internet protokola (IP), referentne/izlazne stranice, operativni sistem, oznaka datuma/vremena). Ove podatke ne dovodimo u vezu sa drugim podacima o Vama. Ove podatke sagledamo u zbiru radi izveštavanja o Veb sajtovima kompanije Micerequest i radi analize trendova, dijagnostikovanja problema s našim serverom i vođenje Veb sajta kompanije Micerequest , radi praćenja kretanja korisnika i korišćenja, kao i za prikupljanje širih demografskih podataka.


Obaveštenja kompanije Micerequest

Nakon što se registrujete, poslaćemo Vam na adresu e-pošte poruku dobrodošlice u cilju potvrde Vašeg korisničkog imena i lozinke. Odgovaraćemo i na Vaše upite, pružaćemo Vam usluge koje zatražite i voditi Vaš nalog. Komuniciraćemo sa Vama putem e-pošte ili telefona i maksimalno ćemo se truditi da ispoštujemo Vaš željeni metod komunikacije.


Informisaćemo Vas i o novim proizvodima, uslugama, specijalnim uštedama, promocijama i slaćemo Vam opšte informacije. Ako ne želite da dobijate ove informacije, možete se odjaviti sa liste (pogledajte odeljak o Odjavi u nastavku).


Ako želite da se prijavite da dobijate naš bilten, koristićemo Vaše ime i adresu e-pošte za slanje biltena. Možete se registrovati da biste dobijali ove biltene od nas na našoj stranici za registraciju. Možete se odjaviti u bilo kom trenutku (pogledajte odeljak o Odjavi u nastavku).


Prema potrebi, Micerequest će Vam slati obaveštenja u pogledu usluga, a koja nisu promotivne prirode. Ako ne želite da ih dobijate, možete deaktivirati svoj nalog na Veb sajtu kompanije Micerequest.


Napomena: ne dajemo Vašu adresu e-pošte našim poslovnim partnerima. Međutim, možemo Vam slati ponude u ime naših poslovnih partnera. Možete se odjaviti od dobijanja ponuda putem e-pošte od kompanije Micerequest kao što je opisano u nastavku.


Razmena informacija i prekogranični prenos podataka

Kompanija Micerequest sklapa ugovore sa trećim licima - pružaocima usluga, kako bi isporučila gore opisane kompletne proizvode, usluge i rešenja za klijente. Ovi pružaoci usluga se mogu promeniti ili možemo sklopiti ugovor sa dodatnim pružaocima usluga kako bi bolje odgovorili na zahteve naših klijenata. Povezana društva kompanije Micerequest mogu pružati usluge Vama i mogu dobiti Vaše lične podatke. Ako izvršimo prenos Vaših ličnih podataka povezanom društvu ili trećoj strani, zahtevamo od primalaca Vaših ličnih podataka da čuvaju Vaše lične podatke koristeći administrativne, tehničke i bezbednosne procedure; Vaši lični podaci će biti podložni zakonima jurisdikcije koja uređuje naše povezano društvo ili treću stranu.


Micerequest ne obelodanjuje lične podatke trećim licima za njihove potrebe bez Vaše dozvole. Međutim, u nekim slučajevima, od kompanije Micerequest se može tražiti da dostavi podatke kao rezultat važećeg zakona. Na primer, od kompanije Micerequest se može tražiti da obelodani podatke kao rezultat sudskog naloga, sudskog poziva ili ovlašćenja. Pored toga, možemo, a u skladu sa važećim zakonom, svojevoljno dostaviti podatke kako bismo pomogli u sprovođenju zakonske istrage ili u slučajevima kada je obelodanjivanje neophodno da bi se zaštitili naši sistemi, naša kompanija ili prava drugih.


Kolačići i druge digitalne oznake

Micerequest automatski prikuplja podatke preko kolačića i drugih digitalnih oznaka. Kolačići i digitalne oznake su mali računarski fajlovi koji se mogu skladištiti na hard disku Vašeg računara ili mogu biti ugrađeni u stranice našeg veb sajta kako bi nam omogućili da Vas identifikujemo i pratimo Vaše posete Veb sajtu kompanije Micerequest. Na primer, kada rezervišete konferencijsku salu, koristimo kolačiće tokom kupovine kako bismo pratili Vaš nalog kroz svaki od koraka u procesu rezervacije. Micerequest može koristiti usluge treće strane za prikupljanje i obradu ličnih podataka putem kolačića i drugih digitalnih oznaka u naše ime. Možete isključiti kolačiće na svom računaru tako što ćete izmeniti parametre u željenim podešavanjima ili u meniju sa opcijama na svom pretraživaču. Ako odlučite da isključite kolačiće, može se desiti da nećete moći da pristupite određenim delovima Veb sajta kompanije Micerequest.


Vaš izbor i odjava

Micerequest Vam daje mogućnost da dobijate veliki broj različitih informacija koje dopunjuju naše proizvode i usluge. Možete se prijaviti da dobijate određene informacije o konkretnim proizvodima ili uslugama, kao i marketinška obaveštenja. Obaveštenja mogu obuhvatati informacije o novim proizvodima, specijalnim ponudama ili pozive za učešće u tržišnim istraživanjima.Micerequest Vam pruža mogućnost da se „odjavite“ od opcije da se Vaši lični podaci koriste u određene svrhe kada od Vas tražimo ove podatke.


Ako više ne želite da dobijate naš bilten, odnosno promotivna obaveštenja, možete se odjaviti tako što ćete pratiti uputstva sadržana u svakom od biltena ili obaveštenja ili tako što ćete nam poslati poruku e-pošte na info@micerequest.com . Molimo ukucajte „Odjava“ u naslovu e-pošte.


Pristup Vašim podacima i tačnost podataka

Obezbedićemo Vam pristup Vašim podacima i uložićemo razuman trud da Vam obezbedimo pristup putem interneta i mogućnost izmene Vaših podataka. U cilju zaštite Vaše privatnosti i bezbednosti, preduzećemo i razumne korake da bismo potvrdili Vaš identitet, kao što su unošenje lozinke i korisničke identifikacije, pre nego što Vam omogućimo pristup podacima. U skladu sa važećim zakonom, zadržavamo pravo da odbijemo da pružimo posetiocima naših veb sajtova primerak sa njihovim ličnim podacima, ali ćemo dati razloge našeg odbijanja.


Bezbedno čuvanje Vaših podataka

Micerequest.com ne garantuje za bezbednost svojih servera i ne možemo garantovati da podaci koje nam dostavite putem Veb sajta kompanije Micerequest neće biti presretnuti dok se šalju putem interneta. Pratimo opšteprihvaćene tehničke standarde industrije kako bismo zaštitili lične podatke koji nam se šalju, kako tokom prenosa, tako i nakon prijema. Kada unosite osetljive podatke (kao što su podaci o poslovnom racunu) na našim obrascima za registraciju ili na drugim obrascima, šifriramo te podatke korišćenjem SSL tehnologije.


Poslovna promena

U slučaju da Micerequest prolazi kroz poslovnu promenu, kao što su spajanje, akvizicija od strane druge kompanije ili prodaja svih ili dela svojih sredstava, verovatno će i Vaši lični podaci biti među prenesenim sredstvima.


Odredbe i uslovi

Ako odlučite da posetite naš Veb sajt www.micerequest.com kompanije Micerequest, Vaša poseta i svi sporovi oko privatnosti uređeni su ovim Pravilima privatnosti i našim Odredbama i uslovima, uključujući, bez ograničenja, odricanje garancija, ograničenja odgovornosti i arbitražu sporova.


Kontaktirajte nas

Cenimo Vaše mišljenje. Ako imate neki komentar ili pitanje o ovim Pravilima privatnosti ili želite da nam saopštite svoj razlog za zabrinutost u pogledu tretmana Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam pošaljete poruku e-pošte na info@micerequest.com . Ako se Vaš razlog za zabrinutost odnosi na privatnost, molimo Vas da ukucate „Privatnost“ u naslovu e-pošte.


04. April 2017.